از کجا بفهمید که کوچولویتان شما را دوست دارد؟

وقتی بچه به دنیا می‌‌آید، پدر و مادر کنجکاوند ببینند که آیا این کوچولوی دلچسب به میزان مشابه‌‌ای که آنها ایشان را دوست دارند، به آنها علاقه دارد؟ آن پدر و مادرهایی که عجول‌‌ترند امکان دارد اول کار کمی ناامید بشوند، با این وجود اکثر پدر و مادرها به تدریج علائمی از کودک دریافت می‌‌کنند که نشان می‌‌دهد چیزی مشابه به عشق دارد در دل جگرگوشه‌‌شان جوانه می‌‌زند؛ چیزی که روانشناسان اسم آن را «دلبستگی» می‌‌گذارند و به زبان ساده آن را اینطور توصیف می‌‌کنند «وقتی که شما از کوچولویتان مراقبت می‌‌کنید، ایشان هر روز بیشتر درگیر عشق به شما می‌‌شود. وقتی که این موضوع افتاد، ایشان کم کم به شیوه خودش علاقه و قدردانی‌‌اش را درمقایسه با شما ابراز می‌‌کند. این رفتارها همان زبانی است که نشان می‌‌دهد ایشان چقدر به شما دلبسته شده است».
کوچولوها این‌‌طور ابراز عشق می‌‌کنند
به دلیل آنکه بچه‌‌ها منحصربفرد هستند، شیوه‌‌های ابراز علاقه آنها هم منحصربفرد است. با اینحال به هر حال یک مجموعه رفتارهای مشترک در بچه‌‌ها می باشد که پیشتر به چند مورد از آنها اشاره می‌‌شود:

1. آرامش را تنها با شما تجربه می‌‌کند.
آرامشی که نوزادان تنها در آغوش پدر و مادرهایشان پیدا می‌‌کنند نشان می‌‌دهد که آنها حضور والدین را درک می‌‌کنند.

2. برای شما علاقه مندان دلبری می کند.
مدتی بعد از تولد، سر و کله شیرین کاری‌‌های کوچولوها پیدا می شود. با این موضوع کم کم ایشان می-فهمد که چه‌‌طور می‌‌تواند با یک لبخند یا یک نگاه ویژه شما را برای ساعت‌‌ها کنار خودش نگه دارد.

three. وقتی از شما دور می‌‌شود، انتقاد می‌‌کند.
حدوداً از یکسالگی تا سه سالگی، کودک از دوردستی والدین ناراحت می‌‌شود و با بازگشت آنها به شوق می‌‌آید. این ناراحتی که با عنوان «اضطراب جدایی» از آن یاد می‌‌شود، نشانه علاقه ویژه ای است که کودک به شما دارد.

four. عشق جدیدش را عرضه می‌‌کند.
بچه‌‌ها اغلب در حوالی یک سالگی به یک شی ء ویژه علاقه شدیدی پیدا می‌‌کنند. این شیء که در اصطلاح روانشناسی به آن «شیء انتقالی» گفته می‌‌شود، معمولاً یک جور اسباب بازی و یا یکی از وسایل کودک است که کودک آن را جانشین حضور پدر و مادر می‌‌کند و به کمک آن در مواقع استرس‌‌زایی که والدین در معرض نیستند، امنیت خود را تأمین می‌‌کند. حضور آن شیء یا اسباب بازی در حقیقت نمایانگر عشق کودک به شما است، با این وجود به شیوه‌‌ای که می‌‌تواند آن را تحت کنترل خودش داشته باشد.

5. به شما زل می‌‌زند.
بچه‌‌ها به محض تولد می‌‌توانند صدا و بوی مادرشان را متوجه بشوند. مدتی بعد آنها سعی می‌‌کنند صداها و بوها را با عکس هایی که از مردم مورد توجه‌‌شان می بینند مرتبط کنند. بدین جهت لحظاتی به چهره پدر و مادرشان خیره می‌‌شوند تا قادر باشند همه اطلاعاتی که به آنها مرتبط می‌‌شود را به حافظه بسپارند.

6. شما را می‌‌بوسد.
حدود یک سالگی بچه‌‌ها شروع می‌‌کنند به بوسیدن والدین؛ آن هم بوسه‌‌هایی منحصر بفرد و آب‌‌دار که ویژه این دوران هستند! این بوسه‌‌ها یک رفتار غریزی نیستند حتی رفتاری هستند که بچه‌‌ها برای ابراز عاطفه به مردم مورد توجه‌‌شان از شما یاد گرفته‌‌اند.

7. دست‌‌هایش را به سوی شما دراز می‌‌کند.
بچه‌‌ها از شش ماهگی این توانایی شناختی و بدنی را پیدا می‌‌کنند که به والدینشان بفهمانند آنها را بغل کنند. این توانایی که به روش دست دراز کردن به سوی دیگران نمود پیدا می‌‌کند، اغلب منحصر به والدین است و حتی اگر فرد دیگری هم ایشان را بغل کرده باشد، کودک به محض دیدن پدر و مادرش از نوً دست‌‌هایش را به سوی آنها دراز می‌‌کند.

eight. با اینکه از شما دور می‌‌شود با این وجود مجددا به سراغتان می‌‌آید.
به محض اینکه کودک شروع به سینه خیز رفتن می‌‌کند، این جرأت را پیدا می‌‌کند که گه‌‌گاهی از والدین فاصله بگیرد. این سفرهای اکتشافی معمولاً تا وقتی ادامه پیدا می‌‌کنند که کودک از دوردستی پدر و مادر احساس نا امنی نکند. به عبارت دیگر، به محض اینکه کودک احساس نا امنی بکند، به سوی والدینش بر می‌‌گردد.

9. با دیدن شما تقلا می‌‌کند و سر و صدا راه می‌‌اندازد.
یکی از نشانه‌‌های دیگر وجود دلبستگی عمیق کودک درمقایسه با شما این است که وقتی کودکتان بعد از چند ساعت شما را می‌‌بیند، شروع می‌‌کند به دست و پا زدن‌‌های شادمانه.

10. از کارهای شما تقلید می‌‌کند.
بچه‌‌ها از کارها و رفتارهای افرادی تقلید می‌‌کنند که بیشترین علاقه را به آنها دارند.

11. برخی بد قلقی‌‌هایش را تنها برای شما نگه می‌‌دارد.
آیا برای شما علاقه مندان پیش آمده است که کودکتان تا قبل از دیدن شما سرش به کار خودش گرم باشد با این وجود به محض اینکه چشمش به شما بخورد سر بهانه‌‌های آنچنانی‌اش باز بشود؟ باورتان بشود یا نه، این بدقلقی‌‌ها یکی از نشانه‌‌های عشق ویژه کودک به شما است!

دسته‌بندی‌ها: شیرخواران