این 12 جمله را به زبان نیاورید

مهم نیست به خانمی که به روزهای وضع حمل نزدیک میشود، چه میگویی. حرفت هرچه باشد، احتمالا اشتباه است!

مادری که به اشتراک هورمونهای غیرقابل کنترل بارداری و پیش‌بینی نفسگیر لحظه به دنیا آمدن نوزاد گیر افتاده، مشابهت فراوانی با خانم مهربان و خوش خندهای که ماهها قبل دیده بودید ندارد. در این ایام حساسیت خانم باردار خیلی بیشتر و به قول مشهور نازک نارنجی میشود. پس اگر عاقل باشید، مراقب کلماتی که در طرف دیگر این خانم به زبان میآورید، خواهید بود! خصوصا باید مواظب باشید که خدای ناکرده یکی از آن جواهرات گرانبهای نصیحت را به آنها پیشکش نکنید. چون حتما نتیجه تصویر خواهد داد و با سیل اشک جاری یا حتی چیزی بدتر از آن مواجه خواهید شد. از این جملات دوردستی کنید تا پاسخهای تند نشنوید!

1- خوب است قبل از اینکه بچه به دنیا بیاید کمی بخوابی

واقعا اکنون که بدن من در این قسمت کار از بارداری به اندازه یک خانه بزرگ و سنگین شده و باید هر 14 دقیقه یکدفعه به دستشویی بروم، خوابیدن کار بسیار راحتی به نظر میرسد!

2- تا چشم روی هم بگذاری 9 ماه تمام شده و بچه به دنیا اومده

با این وجود وقتی در روزهای آخر بارداری باشی، هر روز به قدر یک ماه طول میکشد و از آنجایی که من 37 هفته بارداری را گذراندهام، هنوز 21 ماه دیگر را باید تحمل کنم!

Three- وضع حمل من خیلی سخت/ طولانی/ دردناک بود

ببین، هر آن امکان دارد این بچه به دنیا بیاید و من کم و بیش وحشت زده هستم. الان تصمیم گرفتی از این هم بدترش کنی؟

Four-  تصمیم داری باز هم بچه بیاوری؟

باز هم؟ من حتی همین یکی را هم کامل ندارم!

5- هنوز حاملهای؟

نه بابا! نخستین سرنخی که پیدا کردی چه بود؟ ممکن است از نمونه راه رفتنم که مانند اردکها شدهام این را فهمیدی؟ یا از عرق کردن زیادم متوجه شدی؟ یا از شکل و شمایل دلقک وار سینههایم؟ حیف که به اندازه قد تو پهن شدهام و همین چاقی حاملگی، نمیگذارد راحت تغییر قیافه بدهم و لباس مبدل بپوشم.

6- من خیلی زود سرپا شدم

چرا امید واهی میدهید؟ چرا؟! آخه چرا؟ این کار واقعا بیرحمانه است.

7- وقتی جنسیت بچه معلوم شد، خیلی ناامید به نظر میرسیدی

اول اینکه شما از من پرسیدی بچهام دختر است یا پسر. بعد هم اینکه وقتی گفتم باز هم دختر است، خودت نخواستی دیگر ادامه بدهی. خبر خوب اینکه من از خوشحالی در آسمانم! راستی، یادت نره پیشتر بحث، پیرامون برنامه‌هایی که برای آن پسر نیامده داشتم بپرسی. مبادا از قلم بیافته چیزی!!

Eight- من که روند اضافه وزنم را متوقف کردم. بدنم بیشتر از این تحمل نداشت

زمان گفتن این جملات از خانمهای باردار فاصله بگیرید تا کسی آسیب نبیند!

9- همین روزهاست که زایمان کنی

بسیار عالی، نه درحقیقت. میخواهی لحظه دقیق آن را از خودم بشنوی؟ هنوز 2 ماه  دیگر وقت دارم. پس خوب است تا آن موقع من را تنها بگذاری.

10- احساس میکنم برنامه ریزی شده است تا ابد حامله باشی

من کسی هستم که باردار است و میتوانم به همه اطمینان دهم که احساس آنها پیرامون کندی یا تندی روند بارداری من، اصلا مشابه احساس من نیست.

11- خیلی با نمک شدی

پس چرا خودم اصلا احساس بانمکی نمیکنم؟ ممکن است چون پاهای ورم کرده و جوشهای من را ندیدی. و با این وجود، راهی هم نیست که بفهمی  از ماه قبلی رعایت بهداشت شخصی چقدر برایم سخت بوده. جدید ترکهایی روی پوستم ظاهر شده که رنگ پوستم را از صورتی به بنفش تغییر داده. پوستم هم دیگه لطیف نیست و بطور کلی خشک شده. خیلی بانمکه؟ بانمکه؟

12- از این ایام لذت ببر. این دوران خیلی زود تمام میشود

بطور کلی مطمئنم که یک روزی با تو موافق خواهم بود… با این وجود آن روز امروز نیست!

بسیار عالی پس چه بگوییم؟ صحبت پیرامون چیزهایی که میتواند برای خانمی با یک جنین 6 ماهه در شکم خوب باشد، بسیار سخت است. با اینحال یقینا بهترین جملهای که میتوانید به زبان بیاورید، این است: «حالت را درک میکنم». و ادامه ندهید و وارد نکات نشوید. اینطوری به نفع هر دو است!

دسته‌بندی‌ها: بارداری