دوش گرفتن یک مادر و ماجراهایش!

این شرح‌حال یک مادر است، وقتی می‌خواهد کار راحتی مانند دوش گرفتن انجام دهد! یک دوش ساده 10 دقیقه‌ای هم وقتی نوزاد در خانه داشته باشید، فرق دارد. تجربه شما چگونه است؟

دقیقه اول
کودک روی تشکچهاش روی زمین خوابش برده و شما فکر میکنید بهترین موقع است که به حمام بروید. وارد حمام میشوید و لباس‌هایتان را در میآورید

دقیقه دو
ناگهان نگران میشوید نکند کودک از خواب بلند شود و این طرف و آن طرف برود و کار خطرناکی بکند. به این هم فکر نمیکنید که کودک شما اصلا تکان نمی‌تواند بخورد یعنی کوچک‌تر از آن است که بتواند حتی غلت بزند. با اینحال دیگر نگرانی سر وقت شما آمده. می‌دوید بیرون و با موفقیت کار انتقال بچه را به تختش صورت می‌دهید.

دقیقه سوم
می‌روید پایین دوش. برای لحظهای از گرمای آب روان لذت می‌برید.

دقیقه چهارم
بچه شروع به گریه کردن می‌کند. صبرکن ببینم! صدای گریه بچه است؟ مطمئن نیستید. سرتان را از در حمام بیرون میکنید و با دقت گوش میدهید. یقینا خیالاتی شده بودید. به سرعت به هر میزان تمامتر شامپو می‌زنید. بدنتان را هم با سرعت برق میشویید. صدای گریه بچه بلندتر می‌شود. بله! خودش است. بچه دارد گریه میکند. با اینحال نرم‌کننده چی؟ بدون آن که نمی‌شود. وقت برای آن دارم؟ باید هرچه سریعتر کارم را تمام کنم. صبرکن! اصلا شامپو زدهام؟ ای وااای! یادم نیست.

دقیقه پنجم
صدای گریه بچه به مرحله غیرقابل تحمل می‌رسد. وای خدای من. الان بچه
ام فکر می‌کند همه رهایش کردهاند و این چند دقیقه حمام من چنان اثر بدی روی روحیهاش میگذارد که تا عمر دارد اثرش باقی خواهد ماند.

دقیقه ششم
آب را میبندید. سکوت محض. گریه بچه متوقف شده یا اصلا از اولش هم گریه نمیکرده؟ مهم نیست. وقت نرمکننده است. آب را مجددا باز میکنید.

دقیقه هفتم
چرا بچه اینقدر ساکت است؟ حتما یک چیزی شده. بلایی سرش نیامده باشد. سرتان را از در حمام بیرون میکنید و به سوی بچه داد میزنید: عزیزم…خوبی مامان؟؟؟ کسی پاسخ نمیدهد. خدای من. حتما یک چیزی شده.

دقیقه هشتم
بچه مجددا شروع به گریه میکند. وای خدایا شکرت.

دقیقه نهم
از دوش میزنید بیرون. خیس. به سوی بچه میدوید. نزدیک است روی کاشی سر بخورید و سرنگون بشوید. بچه را بغل میکنید. عزیزم ببخشید. واقعا ببخشید. قول می‌دهم از این به بعد حمام نروم.

دقیقه دهم
لعنتی! این نرم‌کننده روی موهای من چه
کار می‌کند؟

 

 

دسته‌بندی‌ها: شیرخواران