فایده ها جالب شعر خواندن برای بچه‌ها

حتی بی‌ذوق‌ترین و کم قریحه‌ترین مردم -به لحاظ ادبی- هم میتوانند دست‌کم چند شعر کوتاه دوران کودکیشان را از حفظ بخوانند. این شعرها که مانند سایه تا آخر عمر ما را همراهی میکنند، قدرت فراوانی در ساختن دیدگاه ما درمقایسه با زندگی حال و آتیمان دارند. از این جهت مهم است که اولا برای کودکانمان شعر بخوانیم و دوما شعرهایی برای آن‌ها بخوانیم که پایه زندگی آتی آن‌ها را محکمتر کند.

شعر خواندن چه فایده ها دیگری برای کودک شما دارد؟

شعر خواندن به‌جز تأثیر بلندمدتی که در زندگی کودکان دارد، چند خاصیت بسیار مهم هم برای افزایش قوای شناختی و کلامی آن‌ها دارد که چهار مورد از مهمترین این دلایل شامل موارد پایین هستند:

1.  روانخوانی
معمولا نخستین چیزی که بچهها موقع شعر خواندن به خاطر میسپارند، قافیههای آن است. قافیهها به کودکان کمک میکنند تا قادر باشند آواهای شبیه به در کلمات دارای اختلاف را درک کنند و درنتیجه قادر باشند روانتر بخوانند و حتی بعدها روانتر بنویسند.

2.  درک به هر میزان‌بهتر کلمات
در شعر کلمات لزوما به همان شکلی که در محاوره یا کتابها به کار میروند استفاده نمیشوند، برای نمونه گاهی کلمهای کوتاهتر میشود یا در عرصهای قرار میگیرد که معنای آن را به صورت تمام و کمال تغییر میدهد. شعرهای کودکان هم با اینکه ساده هستند با اینحال به صورت تمام و کمال مثل این بازیهای ادبی به دور نیستند. درنتیجه شعر خواندن به بچهها کمک میکند تا یاد بگیرند که گاهی امکان دارد شکل کلمهای عوض بشود با اینحال همان معنی را داشته باشد و یا برای فهمیدن معنی کلمهها باید به عرصهای که کلمه در آن قرارگرفته است هم توجه داشته باشد. کسب این مهارتها به بچهها کمک میکند تا در آتی قادر باشند به‌خوبی از عهده خواندن و درک متنهای طولانی و پیچیده بربیایند.

three. عرضه مفاهیم ادبی
وقتی برای بچهها شعر میخوانیم، کلماتی هم مطرح میشوند که به‌اصطلاح بزرگ‌ترها جزء صنایع ادبی هستند مانند تشبیه، استعاره و… . این کلمات معمولا مورد سؤال بچهها قرار میگیرند و پاسخی که شما به سوالات آن‌ها میدهید، مهلت مغتنمی است که به زبان ساده کودکان با این مفاهیم آشنا بشوند. آشنایی با این مفاهیم میتواند دانش زبانی کودک شما را بالاتر ببرد و نویسنده بهتری از ایشان بسازد.

four. تقویت حافظه
به خاطر سپردن شعر به بچهها کمک میکند تا تلفظ صحیح کلمههای تازه را  یاد بگیرند. این موضوع دلیل میشود که آن‌ها هم در خواندن قویتر باشند و هم در برقراری تماس با دیگران آدمهای موفقتری بشوند.

 

دسته‌بندی‌ها: خردسال و کودک