چه کنیم تا کودکانمان انسان های خلاق و فرضیه پردازی باشند؟

نی نی سایت: خیلی از پدر و مادر‌‌ها دل‌شان می‌خواهد فرزند‌شان پیرامون بازی‌ها و کار‌هایی که انجام می‌دهد و حتی آتی‌اش فرضیه‌ای داشته باشد و آنها را به انجام برساند. رفتن به مدرسه، کلاس‌های آموزشی و آموزش مربیان و معلمان، در فرضیه دادن به بچه‌ها پیرامون برنامه‌های‌شان نقش دارند، با اینحال پدر و مادر در نقش مهم‌تری در این جریان دارند.
فرضیه پردازی یکی از خصوصیت‌های رفتارهای انسان و جهان امروز است. برنامه‌های اصلی انسان و اجتماع  – چه در شکل کارهای شخصی و خانوادگی و چه در شکل کارهای اجتماعی – انتخابی از فرضیه‌های نخبگان و اندیشکده‌ها و اتاق فکرها است. امروز جامعه‌های پیشرفته برای آتی‌های نزدیک و آتی‌های نه خیلی دور خود نیز فرضیه‌پردازی می‌کنند. فرضیه‌پردازی پیرامون آتی در پژوهشکده‌های بزرگی به اسم مراکز «آتی شناسی» انجام می‌گیرد. این مسئله نشان می‌دهد فرضیه‌پردازی باید در زندگی و تصمیم‌گیری‌های جزئی و کلی همه شهروندان جهان تازه به‌ویژه کودکان وارد شود.
نخستین راه آشنایی با فرضیه‌‌پردازی، آشنایی خانواده‌ها با آن و وارد کردن آن در ساختار آموزش و تربیت خانوادگی است تا فرزندان بازهم که مراتب افزایش جسمی را طی می‌کنند، مراتب افزایش فکری و فرضیه‌پردازی برای زندگی خود را نیز بیاموزند.
خانواده‌ها قادر اند این مسئله را با به کارگیری شیوه‌ها و ابزارهایی دنبال کنند.

شیوه‌های غیر‌مستقیمِ تلقین و تقویت فرضیه‌پردازی در کودکان
انتقال غیر‌مستقیم
در این این شیوه پدر و مادر پیوسته در حضور کودکان‌شان در باره فرضیه‌های خود حرف می‌زنند. به این صورت که آنها زمان اوقات فراغت خود با اندیشیدن پیرامون زوایای زندگی، به فرضیه‌‌هایی دست می‌یابند و آن را برای زندگی خود سودمند می‌دانند؛ آنگاه قادر اند فرضیه‌های خود را در حضور فرزندان با همسرشان به اشتراک بگذارند و پیرامون آن گفتگو کنند.
خواندن کتاب‌هایی پیرامون فرضیه‌پردازی

پیوسته کتاب‌هایی در باره شیوه‌های فرضیه‌پردازی و فرضیه‌های نو تهیه کنند و آنها را به خانه ببرند و در حضور فرزندان بخوانند و یا عده ای نکات قابل هضم برای کودکان را برایشان بخوانند؛ اینکه کتاب را به زمان خواندن یا بعد از مطالعه در دیدرس و دسترس کودکان بگذارند تا دست کم آنها با چنین عنوان‌هایی آشنا شوند و این مفاهیم در فکر‌شان شکل بگیرد.

شیوه‌های مستقیم تلقین و تقویت فرضیه‌پردازی در کودکان
برنامه مسائل جدی برای کودک

پدر و مادر قادر اند با برنامه مسائل جدی، چه مسائل مرتبط به آتی امورشخصی فرزندشان و چه امور مرتبط به خانواده و مدرسه و دوستان و جامعه را از نزد ایشان مطرح کنند و از خود ایشان بخواهند برایش راه حل عرضه کند یا نگاه خود را در باره آن مسئله بیان کند. با اینحال برای اینکه کودک را به فرضیه‌پردازی راهنمایی کنند، قادر اند به ایشان بگویند این مسئله نیاز به فکر و مطالعه جدی دارد و ایشان باید در باره آن مسئله به تفکر و مطالعه پرداخت کند و بعد از آن اظهار نظر کند. این شیوه باید به دفعات در زندگی تکرار شود تا در فکر کودک جا بیفتد که در باره مسائل زندگی اول باید تفکر کرد، سپس فرضیه‌پردازی.
دید و بازدید‌ها را دست کم نگیرید

خانواده‌ها قادر اند دید و بازدیدهای خانوادگی را میان کودکان‌شان به زمانی برای عرضه فرضیه‌ها و بررسی آن اختصاص دهند. تحت این شرایط بازهم که این دیدارها دلیل نشاط روحی می‌شود به پرورش اندیشه و سود‌گیری از خصوصیات یکدیگر هم خواهد انجامید.

دسته‌بندی‌ها: خردسال و کودک