15 تا 18 ماهگی دوره‌ی تغییر الگوی خواب بچه‌ها

نی نی سایت: الگوی خواب بیشتر بچه‌ها بین یک سال و سه ماهگی تا وقتی یک سال و نیمه شوند عوض می‌شود. مثلا از دو بار خوابیدن در طول روز به یکدفعه کاهش می یابد. از اینرو باید درمقایسه با این موضوع آگاه شوید تا قادر باشید خوابشان را مدیریت کنید.

ساعت خواب؛ قبل از دو بعد از ظهر
 اگر بگذارید فرزندتان در طول روز زیاد بخوابد، شب‌ها به اندازه‌ی کافی خسته نمی‌شود و راحت به خواب نمی‌رود. خواب فرزندتان را به حداکثر سه ساعت در طول روز محدود کنید. همچنین به خاطر داشته باشید خواب بعد از ساعت دو بعد از ظهر ممنوع است مگر اینکه نشود جلوی آن را گرفت. علتش هم این است که خواب بچه‌ها در طول روز هر چقدر زودتر باشد برای شب خسته‌تر می‌شوند. اگر اینطور نباشد بچه‌ای که ساعت سه بعد از ظهر بخوابد و پنج عصر بیدار شود، نمی‌تواند ساعت هشت شب توی تختش باشد و خمیازه بکشد!
 


جایشان را عوض نکنید
جای خواب بچه‌ها را عوض نکنید و بگذارید تختشان باشد که آن‌ها را یاد خوابیدن می‌اندازد. نگذارید روی مبل، روی زمین یا در تخت شما به خواب بروند و به خوابیدن در جایی به جز تختشان عادت کنند.

سن تعویض تخت
خیلی از والدین گمان می نمایند سن عوض کردن تخت بچه‌ها دو سالگی است و بعد از این قادر اند آن‌ها را داخل تخت بچه‌های بزرگتر بگذارند؛ تختی که حفاظ ندارد با اینحال اشتباه می‌کنند. کفایت می کند خودتان را جای بچه‌ی دو ساله‌تان قرار دهید تا متوجه شوید عوض کردن تخت ایشان به معنی دزدیدن بهشت از اوست! تا وقتی که فرزند خردسالتان یاد نگرفته از میله‌های تختش بالا برود و دردسر ایجاد کند تخت ایشان را عوض نکنید و این سن معمولا سه سالگی است. از اینرو میتوانید تا سه سالگی دست نگه دارید.
 


هیجان زده‌اش نکنید
قلقلک دادن بچه‌ها و سر به سر گذاشتنشان حتما برای پدر و مادر شیرین است، با اینحال این کار از یک ساعت قبل از ساعت خواب کودک ممنوع است. این ساعت را به فعالیت‌های آرامش بخش اختصاص دهید. برای فرزندتان کتاب بخوانید، آهنگ ملایم بگذارید یا حتی خودتان برایش ترانه زمزمه کنید. ایشان را آنقدر آرام کنید تا بتواند سر ساعت، با آرامش پا به جهان رویاها بگذارد.

قانون بگذارید
برخی از بچه‌ها بعد از اینکه تخت حفاظ‌‌دارشان عوض می‌شود، امکان دارد چند روزی بد خواب شوند، هر ‌از ‌گاهی توی خانه راه بیفتند و یا به اتاق شما بیایند. هر بار که این موضوع می‌افتد اول مطمئن شوید حال فرزندتان خوب است و مشکلی ندارد. بعد فورا ایشان را تا اتاقش همراهی کنید و توی تخت بخوابانید. در عین حال میتوانید قانونی بگذارید که به ایشان اجازه نمی‌دهد برای پیدا کردن شما از تختش بیرون بیاید، با اینحال اگر کاری داشت می‌تواند صدایتان بزند.

دسته‌بندی‌ها: خردسال و کودک